TR
Ne Aramıştınız?

Saha Koordinatörü

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV ALACAK SAHA KOORDİNATÖRÜ

Deprem bölgesinde devam eden projelerimiz kapsamında psikososyal destek ve sağlık projelerinde görev alacak şefkatli saha koordinatörleri arıyoruz.

Görev Tanımı

 • Proje Uygulamasının Desteklenmesi: Proje yönergeleri ve protokolleri takip edilerek deprem bölgesinde psikososyal destek ve sağlıkla ilgili faaliyetlerin uygulanmasına yardımcı olmak.
 • Saha Koordinasyonu: Projenin verimli ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için psikososyal destek profesyonelleri, sağlık çalışanları ve diğer paydaşları içeren proje ekibiyle iş birliği içinde olmak.
 • Toplumsal Katılım: Etkilenen topluluklarla etkileşime geçmek, yakınlık kurmak, psikososyal destek ve sağlık girişimlerine katılımı teşvik etmek,
 • Veri Toplama: Anketler, izleme ve değerlendirme faaliyetleri de dahil olmak üzere veri toplama çalışmalarına yardımcı olmak, verilerin zamanında ve doğru bir şekilde toplanmasını sağlamak,
 • Belgeleme ve Raporlama: Gizlilik ve veri koruma protokollerini uygulayarak veriler, raporlar ve belgeler de dahil olmak üzere proje etkinliklerinin kapsamlı kayıtlarını tutmak,
 • Lojistik ve Tedarik: Projenin uygulanması için gerekli ekipman ve malzemelerin kapsamlı kayıtlarını tutmak ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Protokollere Bağlılık: Tüm proje faaliyetlerinin proje protokollerine, etik standartlara ve insani ilkelere uygunluğunu sağlamak,
 • Diğer Görevler: Proje koordinatörü ve denetçisi tarafından verilen ek görev veya sorumlulukları üstlenmek.
Aranan Nitelikler
 • Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya minimum lise diplomasına sahip olmak,
 • İnsani yardım veya kalkınma projelerinde, özellikle psikosoyal destek ve sağlıkla ilgili girişimlerde önceki deneyim son derece arzu edilir,
 • Ruh sağlığı, psikososyal destek ve halk sağlığı kavramlarını bilmek bir avantajdır,
 • Zorlu bir ortamda görevlerin önceliklendirilmesi ve son teslim tarihlerini karşılama becerisine sahip güçlü organizasyon becerileri,
 • Kültürel açıdan çeşitlilik gösteren bir ortamda etkili bir şekilde çalışabilme becerisiyle birlikte iyi derecede kişilerarası iletişim becerileri,
 • Microsoft Office uygulamaları ve veri girişi dahil olmak üzere yeterli bilgisayar becerilerine sahip olmak,
 • Yerel dillerde akıcılık ve tercihen İngilizce konuşma, yazma yeterliliği,
 • Deprem bölgesinde çalışma ve proje alanı çerisinde gerektiği şekillerde seyahat etmek isteği,
 • Bağımsız olarak  ve takım halinde çalışabilme becerisi, esneklik ve uyum sağlama yeteneği

Çalışma Şartları

 • Proje süresi boyunca deprem bölgesinde çalışma gerektirecektir,
 • Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş illerinde mevcut olan projelerimizden birinde tam zamanlı istihdam edilecektir,
 • Yol, konaklama ve diğer lojistik detaylar derneğimiz tarafından sağlanacaktır,
 • Maaş, tecrübe ve pozisyona bağlı olarak belirlenecektir.

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.

Bu alan zorunludur.