TR
Ne Aramıştınız?

NELER OLUYOR?

Sağlık alanında var olan problemlerden biri de sağlık eğitimi programlarının özellikle düşük gelir düzeyindeki ülkelerde yetersiz olmasıdır. Sahra Altı Afrika’nın 47 ülkesinde sadece 168 tıp fakültesi vardır. Bu ülkelerin 11’inde tıp fakültesi hiç bulunmamakta, 24’ünde ise sadece bir tıp fakültesi bulunmaktadır.

Bu durum da nitelikli sağlık çalışanı yetersizliği ve sağlık problemlerinin yaygınlaşması olarak sonuçlanmaktadır. Örneğin, doğum sırasında gerçekleşen anne ölümlerinin %90’ı ve ölü doğumların %80’i düşük gelir düzeyindeki 58 ülkede yaşanmakta ve bu ülkelerde eğitimli ebe eksikliğinin olduğu göze çarpmaktadır.

YERYÜZÜ DOKTORLARI NE YAPIYOR?

Bu verilerin ışığında Yeryüzü Doktorları, proje ve programlar yürüttüğü ülkelerde, sağlık çalışanı kapasitesinin artırılması amacıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim, sertifika ve uzmanlık programlarını desteklemekte; kongreler düzenleyerek bilimsel araştırma ve etkinliklere katkı sağlamaktadır.

SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ?

Nitelikli sağlık çalışanlarının artmasını hedeflediğimiz eğitim projelerimize bağışlarınız ile destekte bulunabilirsiniz.