TR
Ne Aramıştınız?
Sağlık Eğitimleri

NELER OLUYOR?

Sağlık alanında var olan problemlerden biri de sağlık eğitimi programlarının özellikle düşük gelir düzeyindeki ülkelerde yetersiz olmasıdır. Sahra Altı Afrika’nın 47 ülkesinde sadece 168 tıp fakültesi vardır. Bu ülkelerin 11’inde tıp fakültesi hiç bulunmamakta, 24’ünde ise sadece bir tıp fakültesi bulunmaktadır.

Bu durum da nitelikli sağlık çalışanı yetersizliği ve sağlık problemlerinin yaygınlaşması olarak sonuçlanmaktadır. Örneğin, doğum sırasında gerçekleşen anne ölümlerinin %90’ı ve ölü doğumların %80’i düşük gelir düzeyindeki 58 ülkede yaşanmakta ve bu ülkelerde eğitimli ebe eksikliğinin olduğu göze çarpmaktadır.

YERYÜZÜ DOKTORLARI NE YAPIYOR?

Bu verilerin ışığında Yeryüzü Doktorları, proje ve programlar yürüttüğü ülkelerde, sağlık çalışanı kapasitesinin artırılması amacıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim, sertifika ve uzmanlık programlarını desteklemekte; kongreler düzenleyerek bilimsel araştırma ve etkinliklere katkı sağlamaktadır.

SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ?

Nitelikli sağlık çalışanlarının artmasını hedeflediğimiz eğitim projelerimize bağışlarınız ile destekte bulunabilirsiniz.


Yeryüzü Doktorları Sağlık Eğitimleri Neden Önemlidir?

Düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde eğitim seviyesi ve sağlık sisteminin yetersiz olması nitelikli sağlık çalışanı eksikliğine ve sağlık problemlerinin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Projelerimiz, bu bölgelerde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Yeryüzü Doktorları hangi tür sağlık eğitimleri sunmaktadır?

Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitimler, sertifika programları ve uzmanlık eğitimleri sunmaktayız. Ayrıca kongreler ve bilimsel etkinlikler düzenleyerek bilgi alışverişini desteklemekteyiz. Yerel hükümetler ve sağlık otoriteleriyle iş birliği içinde çalışarak, eğitim programlarımızı yerel sağlık sistemlerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlamakta,  programlarımızın etkisini, eğitim alan sağlık çalışanlarının sayısındaki artış, sağlık hizmetlerinin kalitesindeki iyileşme ve hedef bölgelerdeki sağlık göstergelerindeki değişimler üzerinden ölçmekteyiz.

Eğitimler Sadece Tıp Alanında mı Yoksa Başka Sağlık Alanlarında Veriliyor Mu?

Tıp alanının yanı sıra, hemşirelik, ebelik ve acil tıp gibi çeşitli sağlık disiplinlerinde de eğitimler sunmaktayız. Aynı zamanda Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenme Sağlığı merkezlerimizde 5 yaş altı malnutrisyon hastası çocuklar için beslenme sağlığı tedavileri vermekte, tedavi süreçlerinde anneleri bilinçlendirmeye yönelik beslenme sağlığı eğitimleri gerçekleştirmekteyiz.