TR
Ne Aramıştınız?

NELER OLUYOR?

Düşük ve orta gelir düzeyindeki 13 ülkede, 1 milyon nüfusa ortalama 1 bölge hastanesi düşmektedir. Bunun gibi ülkelerdeki sağlık merkezleri ve hastanelerin içerisinde bulunan mevcut servisler; çoğu zaman, tıbbi cihazların eskimesi veya hiç bulunmaması gibi sebeplerle yeterli seviyede hizmet verememektedir. Örneğin; Afrika’da 1 milyon kişiye 0.31 bilgisayarlı tomografi (CT) cihazı, 0.21 pozitron emisyon tomografisi (PET) cihazı ve 0.42 manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazı düşmektedir.

YERYÜZÜ DOKTORLARI NE YAPIYOR?


Yeryüzü Doktorları; hastaneler, sağlık merkezleri, laboratuvarlar, kan bankaları, eczaneler, sağlık üniteleri gibi tıbbi tesisler kurarak veya var olanları iyileştirerek, orta-uzun vadeli, kalıcı sağlık çözümlerinin sunulmasını desteklemektedir. Bu projelerle; hastalara doğru teşhis konulabilmesi ve doğru tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi için gerekli tıbbi cihazlar sağlanmakta ve gerekli eğitimler verilmektedir. Böylece hem bu ülkelerdeki sağlık sisteminin desteklenmesi hem de bu sağlık merkezlerindeki hizmetlerin devamlılığı sağlanmaktadır. Yerel kapasitelerin kullanım oranı arttırılmakta, maliyetler düşürülmekte, bölgede sunulan sağlık hizmetlerinin sürekliliği desteklenmekte ve bölge halkına istihdam imkânı oluşturulmaktadır. Yeryüzü Doktorları, ekipman ve sistem destek projeleri kapsamında, kriz ve acil durumlar başta olmak üzere ihtiyaç olan ülke/bölgelerde ekipman ve sistem desteği sunulması ile koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ?

Yapacağınız bağışlarla hiç tanımadığınız insanların hayatında büyük değişimlere vesile olabilirsiniz. Çünkü bugüne kadarki tüm yardımlar sizin iyiliğinizden alınan güçle yapıldı.


UGANDA İSLAM ÜNİVERSİTESİ GOMBE BÖLGE HASTANESİ REHABİLİTASYON VE MEDİKAL EKİPMAN DESTEĞİ

Gombe Bölge Hastanesi yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı bir havzanın sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1969 yılında kurulmuştur. Hastanede; temel sıhhi altyapısının yetersizliği, mevcut tıbbi ekipmanların eksikliği ya da işlevselliğini kaybetmesi, sterilizasyon problemleri gibi sebeplerle hastalar tedavi edilememekte ya da enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

Aralık 2015 – 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje kapsamında 2 ameliyathane, kadın koğuşu, çocuk koğuşu ve koridorlar için restorasyon çalışması yapılmıştır. Hastanenin en acil ihtiyaçlarından olan ameliyathanenin yenilenmesinin yanı sıra tıbbi ekipman desteği de sağlanmıştır. Hastanenin su sorununu çözmek için 2 km’lik boru sistemi yenilenmiş, yeniden kullanılabilir hale getirilen su sistemi hizmete sunulmuştur. 2017 yılında ise Uganda İslam Üniversitesi ve Gombe Bölge Hastanesi’nde verilen sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve ekipman/sistem altyapısının iyileştirilmesi amacıyla ekipman ve sistem desteği sağlanmıştır.

SOMALİ DR. OSMAN FİQİ (ŞİFA) HASTANESİ KURULUMU VE İŞLETMESİ

Temmuz 2011’de, Afrika Boynuzu Krizi olarak adlandırılan ve Somali, Cibuti, Etiyopya ve Kenya’yı etkisi altına alan kuraklık, ciddi bir gıda krizine neden olmuştur. Birleşmiş Milletler’in yayınladığı bir rapora göre sadece Somali’de 4 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bu krizin ardından Yeryüzü Doktorları Somali’de aktif olarak çalışmaya başlamıştır.

İlk etapta bölgeye gıda yardımları ve nakdi yardımlar yapılmış olup, bu süreçte ihtiyaç analizleri gerçekleştirilmiş ve Mogadişu’da kapsamlı bir hastaneye ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. 6 Mart 2012’de açılan Şifa Hastanesi, 2013 yılı sonuna kadar tamamen ücretsiz olarak 100 binden fazla hastaya sağlık hizmeti vermiştir. 66 yatak kapasiteli hastanede toplam 85 personel çalışmıştır. Bu dönemde Türkiye’den değişik uzmanlık alanlarında düzenli olarak gönüllü sağlık ekiplerinin gönderilmesi ile iki binden fazla ameliyat gerçekleştirilmiş olup hastanede çalışan Somalili personele uygulamalı eğitimler verilmiştir.

Ocak 2014 itibariyle yerel partnere devredilen hastane, gönüllü sağlık ekipleri ve ekipman takviyesi ile desteklenmeye devam edilmektedir.

Hastanede Bulunan Servisler:

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dahiliye
Genel Cerrahi
Çocuk Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz
Acil Servisi
Hastanede Bulunan Üniteler:

Laboratuvar
X-Ray
Çocuk Yoğun Bakım
Ameliyathane (2 oda)
Doğumhane (2 masalı)

KONGO DC HEWA BORA HASTANESİ KURULUMU

Yeryüzü Doktorları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin 2 milyon nüfuslu Lubumbasi Bölgesi’nin 500 bininin düşük gelirli olduğu Hewa Bora’da 2014 – 2016 yılları arasında bölge hastanesini desteklemiştir.

2014 yılında, hastanenin medikal donanımlarının tedarik edilmesi, temiz su temin edilebilecek su kuyusunun açılması, mevcut sağlık ekiplerinin yerinde eğitiminin sağlanması vb. altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır.

2015 yılı içerisinde Hewa Bora Hastanesi’nin yerel makamlarca kayıt işlemleri bitirilerek resmi açılışı gerçekleştirilmiş ve çalışmayan bölümleri de cihazların kalibrasyonunun yapılması ve eksiklerin giderilmesiyle aktif hale getirilmiş; gönderilen gönüllü sağlık ekipleri ile hastane süreçlerinin işlerliği sağlanmış, teknik eğitimler verilmeye devam edilmiş, hastane yönetim modeli oluşturulmuştur.

Hastane 50 yatak kapasitelidir ve donanım olarak bölgenin en büyük hastanelerinden biri olup kadın doğum, çocuk, ortopedi, gastroenteroloji, göz, diş poliklinikleri ve iki ameliyathane, iki yoğun bakım servisi, röntgen odası, eczane, tam teşekküllü laboratuvar, acil servis ve üç VIP hasta koğuşu ile hizmet vermektedir bulunmaktadır. Hastane 2016 yılında yerel partnere devredilmiş olup, faaliyetlerine halen devam etmektedir.

GAZZE EKİPMAN PROJESİ

Yaklaşık 1 buçuk milyon Filistinlinin 360 km2’lik bir alanda yaşadığı Gazze’de devam eden çatışmalar ve ambargo neticesinde sağlık alanında oluşan teknik altyapı eksikliklerinin giderilmesi için kurgulanan proje kapsamında, savaş ve travma cerrahisi kapasitesinin artırılması ve Gazze’de bulunmayan göz fako cerrahisi, ortopedi artroskopik cerrahi ve nöroşirurji mikro cerrahi merkezlerinin kurulması amaçlanmıştır. 2012 yılında gerçekleştirilen ve TİKA tarafından fonlanan projede ekipmanlar Türkiye’den satın alınmış, Yeryüzü Doktorları tarafından aşağıdaki hastanelere kurulmuş ve ilgili hekimlere cihazların kullanımına yönelik eğitimler verilmiştir.

Göz fako seti – Avrupa Hastanesi
Ortopedi artroskopi seti – Nasser Hastanesi
Nöroşirurji mikroskop seti – Şifa Hastanesi

SİERRA LEONNE KOİDU PUBLİC HASTANESİ EKİPMAN DESTEĞİ

Yeryüzü Doktorları Sierra Leonne’a bir gözlem heyeti göndermiş ve heyetin raporuna dayanarak Koidu Devlet Hastanesi’nin lokal kapasitesinin artırılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, cerrahi, anestezi ve laboratuvar cihazları hastaneye hibe edilmiştir.

SRİ LANKA SAĞLIK MERKEZLERİ

Sri Lanka’da on yıllarca süren çatışmalar sırasında yaklaşık 300 binden fazla kişi yerinden edilmiş, 700 binden fazla kişi öldürülmüştür. Uzun süren kriz ve çatışma ortamında, can güvenliği sorunları ile birlikte, insani yardıma olan gereksinim artmıştır. Yeryüzü Doktorları, temel düzeyde sağlık hizmeti ve ilaç desteği sağlamak üzere 2007 yılında Sri Lanka’da 2 sağlık merkezinin açılmasını desteklemiştir.

SUDAN GÖZ ÜNİTESİ KURULUMU

Sudan’ın Çad sınırına yakın Batı Darfur eyaletinde, iç karışıklıklar nedeniyle 2 buçuk milyondan fazla insanın evini terk etmek zorunda kaldığı bölgede bulunan El-Geneina Kent Hastanesi’nde, 2005 yılında, göz ünitesi kurulmuş ve sağlık hizmeti verilmiştir.