MİSYONUMUZ

Sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayata tutunmalarını sağlamak.

VİZYONUMUZ

Sağlık yardımında öncü ve yetkin STK.

İLKELERİMİZ

İhtiyaç Odaklılık: Yeryüzü Doktorları’nda kararların ve uygulamaların merkezinde ihtiyaç sahiplerine sunulacak hizmet vardır. Din, dil, ırk, cinsiyet, coğrafya ayrımı gözetmeksizin sunulacak hizmetin niteliği, niceliği ve sürdürülebilirliği gözetilir.

Yetkinlik: Yeryüzü Doktorları, sağlık yardımı faaliyetlerini, etkin ve verimli süreçlerle yürütür. Kaliteli hizmet sunar. Bu kapsamda, gerekli olan kurumsal yetkinlikleri kendinde barındırır ve sürekli geliştirir. Kendinde olmayan; özel bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren bir girişimde bulunmaz.

İnsani Değerlere Saygı: Yeryüzü Doktorları merhamet, samimiyet, tevazu, güven gibi yardım etmenin özünü oluşturan insani değerler ile hareket eder; farklı coğrafya ve milletlerin inançlarına, kültürlerine ve geleneklerine saygı gösterir.

Bağımsızlık: Yeryüzü Doktorları, iyiliğin yayılması için, ilan ettiği misyonu, ilkeleri ve planları doğrultusunda hareket eder. Faydalanıcılara daha iyi hizmet vermek için yaptığı işbirlikleri bu çerçevenin dışına çıkmaz.

Şeffaflık: Yeryüzü Doktorları, kendisine emanet edilen kaynaklarla ne yapıldığını açık şekilde sunar. Hizmetler, idari, mali ve hukuki açıdan, her zaman hesap verebilir şekilde yürütülür.