Anne, Çocuk Sağlığı Projeleri

Dünya’da her gün 830 kadın doğum öncesi veya sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bunların başlıca sebepleri, doğum sonrası şiddetli kanama, enfeksiyonlar ve gebelik sırasında yüksek tansiyon oluşturuyor1. Annelerdeki gebelik öncesi ve esnasındaki açlık ya da yetersiz beslenme nedeniyle her yıl 17 milyon kadar çocuk, normalin altında kilo ile doğmakta, bu da yaşama şanslarını azaltmaktadır.

 • DOĞUM PROJELERİ'ne BAĞIŞ YAP

  Aşağıdaki kutucuğa bağış yapmak istediğiniz tutarı girerek Bağış Yapın tıklayıp, online olarak proje bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz

  Anne Çocuk Sağlığı

  Her gün 7.000 civarında bebek (0 - 2 yaş) ölü doğuyor, 7500 civarında bebek (0 - 2 yaş), 8500 civarında çocuk (2-5 yaş) ölüyor.Bunların da başlıca sebepleri, erken doğum ve doğum sırasında oluşan komplikasyonları, pnömoni, ishal ve doğumsal anomalilerdir.2
  Bugün gelişmiş ülkelerin sahip olduğu teknoloji ve imkanlar ile gerekli müdahaleler ve uygulamalar yapıldığında anne ve bebek ölümlerinin çoğu önlenebilir3.

  Yeryüzü Doktorları, yukarıdaki problemlerin çokça gözlendiği az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, anne ve çocuk sağlığının iyileştirilmesi, 5 yaş altı ölüm oranının azaltılması vb. amaçlarla hamilelik dönemindeki kadınların rutin kontrollerinin yapılması, doğum yapmış ve emziren annelerin sağlık kontrollerinin yapılması, çocukların aşılanması gibi uygulamaları içeren projeler yürütmektedir. Bu projeler kapsamında, genellikle mevcut hastane ve kliniklerde veya yeni klinikler açarak, doktor, hemşire, ebe ve toplum sağlığı çalışanı vb. istihdamı ile ilaç ve ekipman desteği sağlanmakta, anne ve çocuklara temel sağlık hizmetleri verilmektedir.

  1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/

  2 http://www.who.int/gho/child_health/mortality/causes/en/

  Nijer Koria Haoussa Anne Çocuk ve Bes. Sağ. Merkezi

  Nijer’de her 100.000 kadından 550’si doğum öncesinde veya sonrasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Doğum öncesi kontollerle anne ölümlerinin çoğu önlenebilir. Ülkede yetersiz beslenmeden dolayı malnütrisyon hastası olan 400 bin çocuk bulunmaktadır. 5 yaş altı her 1.000 çocuktan 95’i hayatını kaybetmektedir. Çocuk ölümlerinin çoğu yetersiz beslenmeden, doğum sonrası oluşan enfeksiyonlardan ve zatüreden kaynaklanmaktadır.

  Nijer’de her 100.000 kadından 550’si doğum öncesinde veya sonrasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Doğum öncesi kontollerle anne ölümlerinin çoğu önlenebilir 1. Ülkede yetersiz beslenmeden dolayı malnütrisyon hastası olan 400 bin çocuk bulunmaktadır.2 5 yaş altı her 1.000 çocuktan 95’i hayatını kaybetmektedir3. Çocuk ölümlerinin çoğu yetersiz beslenmeden, doğum sonrası oluşan enfeksiyonlardan ve zatüreden kaynaklanmaktadır 4.

  2012 yılında yapılan ihtiyaç analizi çalışmaları sonucunda Nijer’de anne çocuk ve beslenme sağlığı alanında çalışmaya karar verilmiş, mevcut bir klinikte iyileştirme yapılarak verilen hizmetlere destek verilmeye başlanmıştır. Merkezde 15 ay boyunca hizmet verilmiş olup, bu süre zarfında toplam 935 anne, doğum öncesi kontrole alınmış, 184 doğum gerçekleşmiştir. Ayrıca merkezde 12.160’ı çocuk olmak üzere 18.499 kişiye birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında muayeneler yapılmıştır.

  1 https://www.wfp.org/content/child-nutrition-situation-niger-remains-alarming-un-backed-survey-warns

  2 http://reliefweb.int/report/niger/bulletin-humanitaire-niger-ao-t-2016

  3 http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?locations=NE

  4 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/profiles/neonatal_child/cod.pdf

  Kongo DC Anne ve Çocuk Sağ. Merkezleri

  Kongo DC’de her 100.000 kadından 730’u doğum öncesi ve sonrasında oluşan komplikasyonlar nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Hamilelik sırasında gerçekleşen rutin kontrollerle anne ölümlerinin çoğu önlenebilir. Ayrıca ülke de, 5 yaş altı çocukların %43’ü yetersiz besleniyor. Bunun yanısıra, sıtma, ishal, zatüre ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan sebeblerden dolayı her 1.000 çocuktan 75’i hayatını kaybediyor.

  Kongo DC’de her 100.000 kadından 730’u doğum öncesi ve sonrasında oluşan komplikasyonlar nedeni ile hayatını kaybetmektedir.1 Hamilelik sırasında gerçekleşen rutin kontrollerle anne ölümlerinin çoğu önlenebilir.

  Ayrıca ülke de, 5 yaş altı çocukların %43’ü yetersiz besleniyor2. Bunun yanısıra, sıtma, ishal, zatüre ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan sebeblerden dolayı her 1.000 çocuktan 75’i hayatını kaybediyor3.

  Yeryüzü Doktorları, yapılan saha analizleri sonucunda, yukarıda istatistiklerle verilen şartların iyileştirilmesine katkı sağlamak için, Kongo DC’de anne ve çocuk sağlığı hizmetlerini desteklemeye başlamıştır. Bu kapsamda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Katanga eyaleti Lubumbashi bölgesinde şehir merkezindeki Hewa Bora hastanesi ile kırsal kesimlerinde bulunan Gambela, Mose, Kamina, Lumata, Lualaba, Ngoy-mani, ve Malemba klinikleri 2005 yılından 2015 yılına kadar desteklenmiştir. Hewa Bora hastanesi ile Lumata ve Lualaba kliniklerinde fiziki ve teknik altyapıda iyileştirmeler yapılmış olup, tüm kliniklerde ayda ortalama 600-800 arası muayene ve 50-100 arası doğum gerçekleşmiştir.

  1 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/profiles/maternal/cod.pdf

  2 https://www.wfp.org/countries/congo-democratic- republic

  3 http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN?locations=CD

 • Doğum Projeleri Bağışı

  Aşağıdaki kutucuğa bağış yapmak istediğiniz tutarı girerek Bağış Yapın tıklayıp, online olarak proje bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz

  Bu projeye yapacağınız bağış ile sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için hastalıklar ve ölümle burun buruna kalan anne ve çocukların özellikle doğum ve sonrası sürecinin sağlıklı yaşanabilmesine destek olabilirsiniz.

  Bağışınız Güvenli Ellerde

  Gerçek İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyoruz

  Desteğinizle İyileştiriyoruz