Yeryüzü Doktorları Kimdir?

Misyon: Daha sağlıklı bir yeryüzü için iyilik yolunda olmak

Vizyon: Sağlık yardımında yetkin bir kurum olmak.

Yeryüzünde herkes aynı imkân ve şartlara sahip değil. Bazıları refah ve varlık içinde yaşarken, bazıları yokluk ve çaresizlikle mücadele ediyor. Afet, iç karışıklık, savaş, yoksulluk, açlık vb. gibi birçok neden onları, diğerlerini göre daha dezavantajlı duruma sokabiliyor.

Bu durumların yarattığı acı ve zorluklara gözlerini yumamayan bir grup gönüllü, 2000 yılında bir araya gelerek, her ne sebeple olursa olsun sağlık hizmetine erişimde sıkıntı çeken insanlara ulaşmak ve en temel insan haklarından biri olan bu hizmeti, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese sunmak amacıyla, Yeryüzü Doktorları (Doctors Worldwide) derneğini kurmuştur.

Günümüzde artık yardım çalışmaları, gün geçtikçe uluslararası boyutlar kazanmakta ve çok çeşitli uzmanlıklar barındıran, profesyonel bir alan haline gelmektedir. Sağlık alanı ise yardım çalışmalarında yoğun bilgi ve tecrübe gerektiren, en temel ve teknik alanlardan biridir.

Yeryüzü Doktorları, kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği yüzlerce projenin verdiği deneyim ile sağlık alanında yetkin bir kurum olmak vizyonu doğrultusunda planlamalar yapmakta ve uygulamalar hayata geçirmekte; yönetim sistemini bu amaca yönelik olarak iyileştirmektedir.

Yeryüzü Doktorları, uluslararası sağlık yardımı projeleri yürüten bir insani yardım kurumudur.

Bosna ve Kosova Savaşı, 17 Ağustos Depremi vb. insani krizlerdeki sağlık yardımları ile yoluna başlayan Yeryüzü Doktorları, 2000 yılında İngiltere’nin Manchester şehrinde kurulmuş ve ardından 2004 yılında Türkiye, 2009 yılında ise Pakistan şubesi açılmıştır. Ayrıca Türkiye şubesine bağlı olarak Somali, Kenya ve Filistin-Gazze’de temsilcilikleri bulunmaktadır.

Yeryüzü Doktorları, bu şube ve temsilcilikleri ile birlikte Suriye, Yemen, Kongo DC, Uganda, Çad, Nijer, Tanzanya, Afganistan, Kosova, Makedonya ve Azerbaycan başta olmak üzere, bugüne kadar 40’tan fazla ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Başlangıçta, gönüllülerden oluşan sağlık ekiplerinin, muayene ve ameliyatlar yapmak ve ilaç-ekipman desteğinde bulunmak amacıyla, kısa süreli sağlık kampları düzenleyerek organize ettikleri yardım çalışmaları, zamanla orta-uzun vadeli programlara dönüşmüştür. Bugün, kriz ve acil durumlar ile az gelişmiş ülkelerde; tedavi edici sağlık, koruyucu sağlık, sağlık eğitimi, psiko-sosyal destek, ekipman ve sistem desteği, ilaç ve sarf desteği vb. alanlarda proje ve programlar yürütülmektedir.

Yeryüzü Doktorları, projelerini ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirir. Projelerini yürütürken, ulusal aktörlerden TC Sağlık Bakanlığı, TİKA, AFAD ve Türk Kızılayı ile koordinasyon ve işbirlikleri yapar; proje yürüttüğü ülkelerde yerel sağlık otoriteleri, uluslararası ve/veya yerel STK’lar ve üniversiteler ile proje bazlı partnerlikler kurar.

Yeryüzü Doktorları, projelerini gerçekleştirmek için bağış kampanyaları yürütmek, sponsorluk anlaşmaları yapmak, hibe başvurularında bulunmak vb. gibi temel kaynak geliştirme yöntemlerini kullanır. Bunlarla birlikte, ilaç ve ekipman destekleri de nakdi ve ayni bağışlarında önemli yer tutmaktadır.

Yeryüzünün farklı coğrafyalarına; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yardım ulaştıran Yeryüzü Doktorları'nın, insani yardım projeleri yürüten profesyonel bir organizasyon olma yolundaki yürüyüşü devam etmektedir. Siz de bu yürüyüşe maddi ve manevi destek olarak katılım gösterebilirsiniz.