TR
X

Faaliyetlerini büyük oranda bireysel bağışçıların desteği ile yürütmekte olan Yeryüzü Doktorları’nın kaynaklarının bir kısmını da kurumsal sponsorluklar ve ulusal/uluslararası hibeler oluşturur. Geliştirilen kaynakların türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

  BAĞIŞ MİKTARI ORAN
Bireysel Bağışlar 11.079.700,84 TL %46,69
Kurumsal Sponsorluklar & Hibeler 8.578.909,56 TL %36,15
Ayni Bağışlar 3.768.689,50 TL %15,88
Diğer 301.783,86 TL %1,27
Toplam 23.729.083,76 TL %100
  BAĞIŞ MİKTARI ORAN
Bireysel Bağışlar 14.692.792,79 TL %47,19
Kurumlardan Gelen Bağışlar / Sponsorluklar 680.495,90 TL %2,19
Fonlar/Hibeler 11.892.029,38 TL %38,19
Ayni Bağışlar 3.023.153,58 TL %9,71
Diğer 848.335,63 TL %2,72
Toplam 31.136.807,28 TL %100
  BAĞIŞ MİKTARI ORAN
Bireysel Bağışlar 26.698.506,81 TL %45,43
Kurumlardan Gelen Bağışlar / Sponsorluklar 893.113,00 TL %1,52
Fonlar/Hibeler 30.156.719,00 TL %51,31
Ayni Bağışlar 120.271,19 TL %0,20
Diğer 902.997,90 TL %1,54
Toplam ‭58.771.607,90 TL %100
  BAĞIŞ MİKTARI ORAN
Bireysel Bağışlar 33.915.537,51 TL %55,18
Kurumlardan Gelen Bağışlar / Sponsorluklar 1.888.249,74 TL %3,07
Fonlar/Hibeler 15.294.159,87 TL %24,88
Ayni Bağışlar 300.173,22 TL %0,49
Diğer 10.066.922,22 TL %16,38
Toplam 61.465.042,56 TL %100
  BAĞIŞ MİKTARI ORAN
Bireysel Bağışlar   48.641.481,23 TL  50,37
Kurumlardan Gelen Bağışlar   5.959.822,73 TL  6,17
Fonlar / Hibeler   37.295.518,87 TL  38,62
Ayni Bağışlar   263.581,58 TL  0,27
Diğer  4.405.181,83 TL  4,57
Toplam 96.565.586,24 TL % 100
 

Her yıl on binlerce ihtiyaç sahibi insana ulaşabilmeyi sağlayan bu kaynakların en doğru şekilde kullanılabilmesi için öncelikle saha analizleri gerçekleştirilir. İhtiyaç doğru olarak tespit edildikten sonra bu doğrultuda proje ve programlar oluşturulur; muayeneler ve ameliyatlar gerçekleştirilir, ilaç ve hijyen kiti dağıtımları yapılır, su kuyuları açılır, yerel kapasiteyi arttırmak amacıyla sağlık personeli yetiştirilir, hastanelere ekipman desteği sağlanır. Her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmak ve sunulan hizmetlerin kalitesini muhafaza etmek için, sürdürülebilirlik ve yerel kapasitenin geliştirilmesi gözetilir. Bu da kaynakların devamlılığının sağlanması ile mümkün olur. Geliştirilen kaynakların bir kısmı genel idari giderler ile programların sürdürülebilirliğini sağlamak için yapılan proje ve kaynak geliştirme faaliyetlerine ayrılır. Kaynak kullanımının türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

  HARCAMA MİKTARI ORAN
Genel İdari Giderler 463.224,75 TL %1,70
Proje ve Programlar 26.835.102,4 TL %98,30
Operasyon Yönetimi 25.787.810,97 TL %94,47
Kaynak Geliştirme 1.047.291,47 TL %3,84
Toplam 27.298.327,15 TL %100
     
  HARCAMA MİKTARI ORAN
Genel İdari Giderler 818.315,98 TL %3,14
Proje ve Programlar 25.218.352,38 TL %96,86
Operasyon Yönetimi 23.590.458,97 TL %90,61
Kaynak Geliştirme 1.627.893,41 TL %6,25
Toplam 26.036.668,36 TL %100
  HARCAMA MİKTARI ORAN
Genel İdari Giderler 676.355,11 TL %1,90
Proje ve Programlar 34.959.820,89 TL %98,10
Operasyon Yönetimi 31.835.549,89 TL %89,33
Kaynak Geliştirme 3.124.271 TL %8,77
Toplam 35.636.176 TL %100
  HARCAMA MİKTARI ORAN
Genel İdari Giderler 494.390,32 TL %0,87
Proje ve Programlar 56.345.862,59 TL %99,13
Operasyon Yönetimi 51.700.129,92 TL %90,96
Kaynak Geliştirme 4.645.732,67 TL %8,17
Toplam 56.840.252,91 TL %100
 
  HARCAMA MİKTARI ORAN
Genel İdari Giderler  730.536,31 TL 0,87
Proje ve Programlar     
Kaynak Geliştirme 3.840.701,69 TL  4,59
Operasyon Yönetimi 79.122.867,86 TL  94,54
Toplam 83.694.105,86 TL % 100
 

Kaynakların devamlılığının sağlanabilmesi ile birlikte özellikle acil ihtiyaç olan konularda değerlendirilen “Genel Bağışlar” büyük önem taşımaktadır.

BİR İNSANIN HAYATINI ŞİMDİ DEĞİŞTİREBİLİRSİN

Geçen her dakika çok önemli. Şimdi yapacağınız destek; bir annenin, bir çocuğun ya da bir insanın hayatını değiştirecek.


İyilik hareketine sen de katıl!

Bu alan zorunludur
Bu alan zorunludur
Bu alan zorunludur
Bu alan zorunludur