TARİHÇE

Bosna ve Kosova savaşları ile 17 Ağustos depreminde iyilik için kendini meydana atan bir grup sağlıkçı, 2000 yılında kurumsal bir çerçeveye taşıdı gönüllerini. En temel insan haklarından mahrum bırakıldıkları için açlık, susuzluk ve hastalıklarla baş etmeye çalışan insanlara ulaşma çabasıdır bu.

Bugüne kadar milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşan Yeryüzü Doktorları imkânsızlıklar nedeniyle yerinde yapılamayan binlerce ameliyat gerçekleştirdi, açlıktan ölmek üzere olan çocukları tıbbi beslenme tedavisi sağladı, yeryüzünde mülteci durumuna düşmüş yüzbinlerin muayene ve ilaç desteği ile hayata tutunmalarını sağladı. Tüm bunları din, dil, ırk, cinsiyet ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin yaptı.

Kısa süreli faaliyetler ile başlayan bu iyilik hareketi, sizden aldığı güçle, kalıcı ve sürdürülebilir değişimler sağlayan bir iyilik köprüsüne dönüştü.

Bu toprakların iyiliğini yeryüzüne yaymaya devam edeceğiz, haydi sen de bu tarihe ortak ol.