Sağlık Eğitimleri

Sağlık Eğitimleri

Neler Oluyor

Sağlık alanında var olan problemlerden biri de sağlık eğitimi programlarının özellikle düşük gelir düzeyindeki ülkelerde yetersiz olmasıdır. Sahra Altı Afrika’nın 47 ülkesinde sadece 168 tıp fakültesi vardır. Bu ülkelerin 11’inde tıp fakültesi hiç bulunmamakta, 24’ünde ise sadece bir tıp fakültesi bulunmaktadır.

Bu durum da nitelikli sağlık çalışanı yetersizliği ve sağlık problemlerinin yaygınlaşması olarak sonuçlanmaktadır. Örneğin, doğum sırasında gerçekleşen anne ölümlerinin %90’ı ve ölü doğumların %80’i düşük gelir düzeyindeki 58 ülkede yaşanmakta ve bu ülkelerde eğitimli ebe eksikliğinin olduğu göze çarpmaktadır.

Her 10 bin kişilik nüfusa 23’den daha az sağlık çalışanı düşen ülkelerin %57’si Afrika’da, %13’ü Güneydoğu Asya’da bulunurken; aynı sayıdaki nüfusa 59’dan daha fazla sağlık çalışanı düşen ülkelerin çoğu Avrupa’da bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, 2035 yılına gelindiğinde dünya genelinde 12 milyon 900 bin sağlık çalışanı açığı olacaktır.

Yeryüzü Doktorları Ne Yapar?

Bu verilerin ışığında Yeryüzü Doktorları, proje ve programlar yürüttüğü ülkelerde, sağlık çalışanı kapasitesinin artırılması amacıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim, sertifika ve uzmanlık programlarını desteklemekte; kongreler düzenleyerek bilimsel araştırma ve etkinliklere katkı sağlamaktadır.

Uzun Süreli Eğitim Projeleri

Somali Tıpta Uzmanlık Programı

Ocak 2013’e kadar, lisans düzeyinde tıp eğitimine sınırlı da olsa sahip olan Somali’de uzmanlık eğitimi bulunmamaktaydı. Somalili pratisyen hekimler alanlarında uzmanlaşabilmek için ya yurt dışına çıkmak ya da ülkelerine gelen gönüllü doktorların muayene ve ameliyatlarını izleyerek kendilerini geliştirmek durumundaydı.

Bu eksikliğin kapanmasına katkıda bulunmak amacıyla Yeryüzü Doktorları Şubat 2013’te Somali Benadir Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliği ve TİKA’nın da desteğiyle Somali Tıpta Uzmanlık Programı’nı başlatmıştır. 3 yıl süren eğitim programı yılın 10 ayı Somali’de, 2 ayı ise Türkiye’de yürütülmektedir.

Genel cerrahi branşında 22, iç hastalıkları branşında 7 doktor uzmanlık eğitim programına başlamış olup, Haziran 2016 itibariyle program, 9’u da genel cerrahi alanında olmak üzere ilk mezunlarını vermiştir.

Program, birkaç farklı alanda ve diğer ülkelerde uygulanmak üzere geliştirilmektedir.

İbni Sina Sağlık Meslek Yüksekokulu

Yeryüzü Doktorları, Ekim 2013 itibari ile Somali’nin başkenti Mogadişu’da teknik sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Somali Benadir Üniversitesi işbirliği ile lisans seviyesinde eğitim veren İbn-i Sina Sağlık Meslek Yüksekokulu’nu açmıştır. 2013-2014 eğitim – öğretim yılında 71 öğrenci ile eğitime başlayan okulda, 2015-2016 eğitim – öğretim yılında hemşirelik, ebelik, laboratuvar teknikerliği, halk sağlığı ve eczacılık bölümlerinde olmak üzere toplam 185 öğrenci ile eğitim-öğretime devam edilmiştir.

Bu eğitimler sonucu bugüne kadar ebelik ve hemşirelik bölümlerinden 2014 yılında 31, 2015 yılında 22, 2016 yılında 26 öğrenci olmak üzere toplam 79 öğrenci mezun olmuştur.

Öğrenim Yılı

Öğrenci Sayısı

Ebelik ve Hemşirelik Mezuniyet

2013-2014

71

31

2014-2015

68

22

2015-2016

99

26

Toplam

238

79

Sürekli Tıp Eğitimleri

Sağlık çalışanlarının uzmanlıklarını geliştirme fırsatı sunmak amacıyla kısa süreli gözlem programları oluşturulmuş olup, bugüne kadar Yemen’den 15, Somali’den 25, Lübnan’dan 1, Kosova’dan 1 kişi olmak üzere toplam 42 kişi Türkiye’deki çeşitli hastanelerde gözlem yapma imkânı bulmuştur.

Kısa Süreli Eğitim Projeleri

Zanzibar Yeni Doğan İşitme Taraması Eğitimi

Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye dâhil birçok ülkede ulusal düzeyde uygulanan “Yeni Doğan İşitme Taraması Programı”nın Tanzanya’da bulunmadığı tespit edilmiş olup bu doğrultuda bir proje başlatılmasına karar verilmiştir. Bölgedeki yerel partner olan Zanzibar Outreach Program (ZOP) yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda program, 1 milyon nüfuslu Zanzibar’ın merkez hastanesi olan Mnazi Mmoja Hastanesi’nde başlatılmıştır.

Ocak ve Haziran 2015’te, Tanzanya Zanzibar’da, Yeryüzü Doktorları gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen eğitimler neticesinde, 19 hemşire ve 3 odyologtan oluşan yerel ekibin uygulamalı eğitimleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda, 1 odyoloji uzmanı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapmak üzere Türkiye getirilmiş ve eğitimlerin akabinde Zanzibar merkez hastanesine kurulan cihazlarla ülke genelinde bulunmayan yeni doğan işitme taraması sistemi kurulmuştur.

Azerbaycan Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Eğitimleri

Nisan – Mayıs 2016 tarihlerinde, Yeryüzü Doktorları, Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığı partnerliğiyle, TİKA Bakü Program Koordinatörlüğü’nün sponsorluğunda, Azerbaycan’da bir dizi eğitim programı gerçekleştirmiştir.

Çocuklarda yaşamı tehdit eden acil ve travma durumlarında temel ve ileri yaşam desteği ve diğer acil tedavi yaklaşımları için geliştirilmiş sistematik, uygulamalı bir kurs gerçekleştirilmiştir. Kurs kapsamında, Bakü ve Gence’de, acilde ve yoğun bakım servisinde tedavi gören kritik hastalarda bakım-takip kalitesi ve tedavi başarısını hedefleyen her biri 2 günlük olmak üzere toplam 4 eğitim düzenlenmiştir. Toplamda 120 kursiyer eğitimi başarıyla tamamlamış olup sertifikalarını almıştır.

Uganda İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Desteği

IUIU (Uganda İslam Üniversitesi) bünyesinde 2015 yılında açılan Habib Tıp Fakültesi’nin kütüphanesine 240 kitap hibe edilmiş olup, anatomi, biyokimya, fizyoloji, biyoistatistik branşlarında Yeryüzü Doktorları gönüllüsü akademisyenler tarafından eğitimler verilmiştir.

Belirli aralıklar ile bölgeye giden gönüllü akademisyenler ile müfredat ve uzmanlık desteği sunulmaya devam edilmektedir.

Moritanya Diyabet ve Fako Cerrahisi Eğitimleri

Mayıs 2014’te, OIC – İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bir birimi olan SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi) sponsorluğunda Moritanya’ya giden Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekibi tarafından Moritanya Sağlık Bakanlığı çalışanlarına diyabet eğitimi ve göz uzmanlarına Noukşat Kataraktla Mücadele Merkezi’nde fako cerrahisi eğitimi verilmiştir.

Azerbaycan Radyoloji Eğitimi

1-19 Nisan 2014 tarihleri arasında, Azerbaycan’da, Kanada Toronto Üniversitesi’nden Yeryüzü Doktorları gönüllülerinin katılımı ile “Pediatrik, Obstetrik, Jinekoloji Görüntüleme” ve “Yetişkin Abdominal Radyolojisi” konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir.

Azerbaycan-Tanzanya – Uganda Fako Cerrahisi Eğitimi

Ülkemiz STK’larının insani yardım projelerindeki deneyimlerinin Azerbaycanlı STK’lar ile birlikte gerçekleştirilecek projeler aracılığıyla paylaşılması amacıyla, TİKA Bakü Koordinatörlüğü desteğiyle, katarakt cerrahisi alanında 2014 yılının Şubat ayında bir program başlatılmıştır. 

Proje kapsamında ilk uygulama, aynı ay içerisinde Türkiye’den ve Azerbaycan’dan gelen gönüllü hekimlerin katılımı ile Tanzanya’da gerçekleştirilmiştir. 647 göz muayenesi ve 54 göz ameliyatı yapılan projede, Tanzanyalı göz hekimlerine yönelik Fako Cerrahisi eğitimi verilmiştir.

Projenin bir diğer ayağı olarak, TİKA Bakü Koordinatörlüğü tarafından Fako cihazı, mikroskop vb. cihaz ve ekipmanların hibe edilmesiyle, Uganda İslam Üniversitesi (IUIU)’nde göz bölümünün açılması sağlanmıştır. Proje kapsamında, Haziran 2016’da, Uganda İslam Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu İganga Bölge Hastanesi’nde IUIU’nun göz hekimlerine, hibe edilen fako cihazının uygulamalı eğitimi verilmiş; katarakt hastalığının yaygın bir şekilde görüldüğü Uganda’da göz alanında sağlık hizmeti sunulmuştur. Sunulan sağlık hizmeti sonucunda toplamda 85 muayene ve 38 eğitim ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Öte yandan Uganda’da eğitime katılan hekimlerin, 2017 yılı içerisinde Türkiye’ye getirilerek burada eğitim almaları ve Fako Cerrahisi Eğitim Programı kapsamında Türkiye’den hekimlerin de Uganda’ya gönderilmesi planlanmıştır.

 

Eğitim Altyapı Destek Projeleri

Gazze İslam Üniversitesi FTR Laboratuvarı Kurulumu

Gazze İslam Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin pratik eğitimlerini gerçekleştirdiği Al-Wafa Hastanesi’nin Haziran 2014’teki saldırılarda büyük zarar görmesi üzerine, üniversiteye TİKA desteği ile bir fizik tedavi laboratuvarı kurulması sağlanmıştır. Bu laboratuvar, Gazze’de, Yeryüzü Doktorları tarafından açılan ve iyileştirilen fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin bir program halinde yürütülmesi ve bu süreçte bilimsel olarak desteklenmesi açısından önem taşımaktadır. 

Kongre ve Konferanslar

Türkiye-Filistin Cerrahi Kongresi

Filistin’deki sağlık eğitimi, bilimsel araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve ortak bilimsel çalışma olanaklarının arttırılması amacıyla Gazze’de bir ilk olarak, Filistin Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle 1. Türkiye-Filistin Cerrahi Kongresi düzenlenmiştir.

Gazze’de 26-28 Mart 2015 tarihleri arasında düzenlenen kongreye Türkiye, ABD, İngiltere, Norveç, İtalya, Fransa, Almanya, Filistin’in Batı Şeria ve Gazze bölgelerinden sağlık ve insani yardım alanından 650 kişi katılmış ve 116 tebliğ sunulmuştur.

Kongrenin sonunda yayınlanan bildiride, sağlık hizmetine erişimin su ve elektrik gibi yaşamsal olduğu belirtilerek, Gazze’deki sağlık projelerinin sürdürülebilirliğine vurgu yapılmıştır. Gazze’ye uygulanan bilimsel ambargonun kaldırılması ve hekimlerin ülke dışındaki mesleki eğitim ve kongrelere katılımının sağlanması ve cerrahların araştırma konusunda teşvik edilmesi konularına dikkat çekilmiştir.

Somali 1. Ulusal Sağlık Konferansı

Yeryüzü Doktorları, yaşadığı insani kriz ve iç savaşlar neticesinde sağlık sektöründe ciddi sıkıntılar yaşayan Somali’ye bu alanda uzun vadeli destek sunmak amacıyla 7-9 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen “1. Somali Ulusal Sağlık Konferansı”na sponsor olarak destek sağlamıştır. “Sağlık Sektörünün Canlandırılmasında Yeni Dönem” adı ile başkent Mogadişu’da düzenlenen ve 3 gün süren konferansın sonunda, Somali’nin sağlık alanında yurt dışında yaşayan insan gücünün ülkeye geri dönmesi de hedeflenmiştir. Ulusal ve uluslararası 200’e yakın akademisyen, sivil toplum paydaşı ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katıldığı konferansta Yeryüzü Doktorları üç delege ile temsil edilmiştir.

Yemen Sağlık Kongreleri

Yeryüzü Doktorları, bilimsel işbirliklerinin artırılması amacıyla Yemen’de 4 sağlık kongresi düzenlemiştir. Türkiye’den gönüllü akademisyenlerin katılım sağladığı kongrelerde akademik makaleler ve bildiriler sunulmuş ve kısa süreli eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Tarih

Kongre

2012 Haziran

  Cerrahi Kongresi

2012 Kasım

 Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi

2012 Aralık

 Diş Kongresi

2013 Aralık

 Acil Tıp Kongresi

 

 

Siz Ne Yapabilirsiniz?

Nitelikli sağlık çalışanlarının artmasını hedeflediğimiz eğitim projelerimize bağışlarınız ile destekte bulunabilirsiniz.