Gönüllü Sağlık Ekipleri

Gönüllü Sağlık Ekipleri

GÖNÜLLÜ SAĞLIK EKİPLERİ

Sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikleri göz önünde bulunduran Yeryüzü Doktorları sağlık imkânlarına erişemeyen coğrafyalara 2000 yılından bu yana gönüllü sağlık ekipleri aracılığı ile ilaç olmakta.

Neler Oluyor?

Temel sağlık hizmetlerine erişim en temel insan haklardan biri olmasına rağmen, yeryüzünün pek çok coğrafyasında, sağlık sistemi kapsamındaki fiziksel imkânlar ve sağlık alanında uzman insan kapasitesi yetersiz. Özellikle dünya nüfusunun %12’sini oluşturan 927 milyonun üzerinde insan Afrika kıtasında temel sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntı yaşamakta.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 raporuna göre, Avrupa’da 10 bin kişi başına ortalama 32,2 hizmet veren doktor bulunurken, aynı sayı için Afrika’da ortalama 2,4! Kişi başına düşen sağlık çalışanı listesinin sonunda yer alan Liberya, Malavi, Nijer ve Sierra Leone’da ise 10 bin kişiye 1 sağlık çalışanı bile düşmüyor. Oran 10 binde 0,2!

Yeryüzü Doktorları Ne Yapar?

Sağlık imkânlarına erişimdeki bu eşitsizlikleri göz önünde bulunduran Yeryüzü Doktorları, yerel imkânlar ile tedavi edilemeyen hastalara yönelikhem gerek cerrahi hem dâhili branşlarda değişik modellerde proje ve programlar yürütmekte. Fiziksel imkânların müsait olduğu ancak uzman doktor bulunmayan ve genellikle ilaç ve sarf maliyetlerinin karşılanamadığı durumlarda kısa süreli kamplar organize etmekte olan Yeryüzü Doktorları, bu kamplarda çoğu zaman yerel sağlık profesyonelleri ile birlikte çalışılarak sahada birlikte geçirilen sürenin daha etkin ve verimli geçmesi sağlamakta.

Çoğu zaman, sahada birlikte çalışılan yerel sağlık otoriteleri ve partner kuruluşlar tarafından organize edilen bu kamplarda, tedavileri ileri uzmanlık gerektiren ve yerel sağlıkçılar tarafından yapılamayan vakalar Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekipleri tarafından muayene ve ameliyat edilmekte. Bu uygulamalar esnasında yapılan bilgi ve tecrübe paylaşımı odaklı eğitimler ise tüm bu süreçlerin ayrılmaz bir parçasıdır.

Kurulduğu günden bu yana 200’ü aşkın gönüllü sağlık ekibi organize eden Yeryüzü Doktorları binlerce muayene ve ameliyat gerçekleştirmiştir.

Siz Ne Yapabilirsiniz?

Küçücük bağışlarla hiç tanımadığınız insanların hayatında büyük farklar yaratabilirsiniz. Çünkü bugüne kadarki tüm yardımlar sizin iyiliğinizden alınan güçle yapıldı.