KAYNAK KULLANIMI

Faaliyetlerini büyük oranda bireysel bağışçıların desteği ile yürütmekle olan Yeryüzü Doktorları’nın kaynaklarının bir kısmını da kurumsal sponsorluklar ve ulusal/uluslararası hibeler oluşturur. 2016 yılında geliştirilen kaynakların türlerine göre dağılımı
aşağıdaki gibidir.

BAĞIŞ MİKTARI ORAN
Bireysel Bağışlar 11.079.700,84 TL %46,69
Kurumsal Sponsorluklar & Hibeler 8.578.909,56 TL %36,15
Ayni Bağışlar 3.768.689,50 TL %15,88
Diğer 301.783,86 TL %1,27
Toplam 23.729.083,76 TL %100

Her yıl on binlerce ihtiyaç sahibi insana ulaşabilmeyi sağlayan bu kaynakların en doğru şekilde kullanılabilmesi için öncelikle saha analizleri gerçekleştirilir. İhtiyaç doğru olarak tespit edildikten sonra bu doğrultuda proje ve programlar oluşturulur;
muayeneler ve ameliyatlar gerçekleştirilir, ilaç ve hijyen kiti dağıtımları yapılır, su kuyuları açılır, yerel kapasiteyi arttırmak amacıyla sağlık personeli yetiştirilir, hastanelere ekipman desteği sağlanır.

Her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmak ve sunulan hizmetlerin kalitesini muhafaza etmek için, sürdürülebilirlik ve yerel kapasitenin geliştirilmesi gözetilir. Bu da kaynakların devamlılığının sağlanması ile mümkün olur.

Geliştirilen kaynakların bir kısmı genel idari giderler ile programların sürdürülebilirliğini sağlamak için yapılan proje ve kaynak geliştirme faaliyetlerine ayrılır. 2016 yılı kaynak kullanımının türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

HARCAMA MİKTARI ORAN
Genel İdari Giderler 463.224,75 TL %1,70
Proje ve Programlar 26.835.102,4 TL %98,30
Operasyon Yönetimi 25.787.810,97 TL %94,47
Proje ve Kaynak Geliştirme 1.047.291,47 TL %3,84
Toplam 27.298.327,15 TL %100

Kaynakların devamlılığının sağlanabilmesi ile birlikte özellikle acil ihtiyaç olan konularda değerlendirilen “Genel Bağışlar” büyük önem taşımaktadır.

Destek olmak için tıklayınız.