KAYNAK/BAĞIŞ KULLANIMI

Yeryüzü Doktorları, yerel partnerlerinden gelen talepler ve saha araştırmaları doğrultusunda, ülke ve bölgelerdeki sağlık hizmeti ihtiyaçlarını belirleyip, bu ihtiyaçları giderme amacıyla proje ve programlar geliştirir. Geliştirilen bu proje ve programlar, faydalanıcı odağından kopmadan hayata geçirilmeye çalışılır. Her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak ve sunulan hizmetlerin kalitesini muhafaza etmek için, sürdürülebilirlik ve yerel kapasitenin geliştirilmesi gözetilir. Bu da kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması ile mümkün olur.

Bu amaçla, Yeryüzü Doktorları, ayni ve nakdi bağış toplar, kurumsal sponsorluklar alır ve ulusal/uluslararası hibeleri kullanır. 2016 yılında geliştirilen kaynakların türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Tablo. (2016 Faaliyet raporuna koyduğumuz tablo)yu koyacağız buraya

Geliştirilen kaynakların bir kısmı genel idari giderler ile programların sürdürülebilirliğini sağlamak için yapılan proje ve kaynak geliştirme faaliyetlerine ayrılır. 2016 yılı kaynak kullanımının türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Tablo. (2016 Faaliyet raporuna koyduğumuz tablo)yu koyacağız buraya

Proje ve programlarımıza bağış vererek destek olmak için tıklayınız.