YERYÜZÜNDE KARİYER

Günümüzde yardım çalışmaları, gün geçtikçe uluslararası boyutlar kazanmakta ve çok çeşitli uzmanlıklar barındıran, profesyonel bir alan haline gelmektedir. Sağlık yardımları ise yoğun bilgi ve tecrübe gerektiren, en temel ve teknik alanlardan biridir. Yeryüzü Doktorları, gerek gönüllü gerek profesyonel çabalarla edindiği yılların verdiği deneyim ile sağlık yardımında profesyonel yetkinliklere sahip uluslararası bir kurum olma vizyonu doğrultusunda çalışmaktadır.

Genel Başvuru Formu